top of page

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 Październik 2021

 

Korzystanie ze strony internetowej www.fotocolor.naklo.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

 

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.fotocolor.naklo zwanej dalej Stroną.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności
i Polityki Cookies, proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail:
fotocolor-wp@wp.pl.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności,
a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy też rozwój Strony.

 

  §2 DEFINICJE
"Administrator" – FotoColor  Wiesława Oszwałdowska, Pocztowa 6, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP: 558-127-67-22, REGON: 091309531.

"Użytkownik" – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

"Strona" – strona internetowa znajduje się pod adresem www.fotocolor.naklo.pl
 

  §3 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest FotoColor  Wiesława Oszwałdowska.

 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących
  się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz
  na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej
  od Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.

 4. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi nie związanemu umową współpracy z naszą firmą, ani poza obszar Unii Europejskiej.

 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora do 30 dni od momentu zrealizowania zlecenia.

 7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać
  z dodatkowych materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

 8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

 9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest
  do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

 10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu
  lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

 11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

 12. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako "UODO").

 13. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

 • udzielona przez Użytkownika zgoda;

 • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
   

  §4 FORMULARZE
Administrator stosuje dwa rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora.
  Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności
  w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 2. Formularz zamówienia – umożliwia złożenie zamówienia na usługi foto.
   

  §5 FORMY PŁATNOŚCI
Administrator udostępnia wygodny i szybki sposób płatności elektronicznej świadczony
za pośrednictwem serwisu Przelewy24, który wykorzystuje certyfikat bezpieczeństwa SSL.

 1. Przy wyborze tej formy płatności za zamówioną usługę, Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany na stronę Przelewy24, gdzie będzie mógł zrealizować szybki przelew
  za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek.

 2. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności przez Przelewy24, zamówiona usługa zostaje aktywowana.
   

  §6 TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  - wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił
  na bieżącą stronę internetową, a także pomagają udoskonalić Stronę.

   

  §7 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Strona www.fotocolor.naklo.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Administratora.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

 3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych
  na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

bottom of page